Kineziologické odblokování

"Kdo se dívá ven, sní. Kdo se dívá dovnitř, procitne."  C.G. Jung 

 

Kineziologické odblokování osobně

Odblokováním jsme schopni nalézt příčinu psychických, fyzických, vztahových, profesních a také dalších potíží či témat našeho života, která vznikla v důsledku negativního emocionálního zážitku. 

Pomocí Kineziologického rozboru (testu) porozumíme Vašemu podvědomému vzorci, dostaneme potřebné informace o jeho příčině a přenastavíme toto přesvědčení na úrovni vědomé, podvědomé a tělesné. Blokádu jemně a účinně uvolníme za pomocí různých technik práce s vědomím a podvědomím a také skrze kvantové přenastavení - změnou v kvantovém poli. Dochází k osvobození se z prožívání destruktivních konceptů, programů, přesvědčení či iluzí.

Technika je vhodná pro každého. U velmi malých dětí se pracuje vždy přes rodiče. S každým klientem pracuji jemně a z prostoru úplného přijetí bez soudů. Po odblokování vnímá klient úlevu, uvolněnou mysl, klid a  často také velmi radostný stav. Následně se změny projevují i v jeho každodenním životě. 

Odblokování online

Sezení na dálku probíhá obdobně jako sezení osobně. Účinky jsou naprosto shodné. U online odblokování pracujeme přes předem dohodnutý videohovor (WhatsApp, Google meet,...).

Jak sezení probíhá: 

1) Krátkým rozhovorem otevřeme téma, se kterým klient přichází.

2) Kineziologickým testem vytestujeme emoce a věky v minulosti spojené s tématem. Najdeme destruktivní příčiny.

3) Postupně uvolňujeme a přenastavujeme veškeré negativní emoce a programy v každém vytestovaném věku. Dochází k úlevě v každém věku a k narovnání do žádoucího nastavení. Klient si uvědomuje souvislost stejných pocitů či situací, které se mu odehrávaly v minulosti a zároveň je prožívá v přítomnosti. 

5) Testujeme a provádíme opravné korekce, které ještě pomohou s celkovou změnou. Přenastavujeme vše co je potřeba pro nové žádoucí nastavení. 

6)  Vytestujeme co si klient potřebuje připomínat nebo cvičit vytestovanou dobu, aby došlo v jeho životě ke skutečné změně. 

Po odblokování vnímá klient úlevu, uvolněnou mysl, klid a  často také velmi radostný stav. Následně se změny projevují  i v jeho každodenním životě. Změna může nastat ihned, v průběhu cvičení nebo až po docvičení. V některých případech může být potřebné se k tématu vrátit či řešit další záležitosti, které s prvotním tématem souvisejí. 

Metoda je vhodná absolutně pro každého, včetně těhotných žen, malých dětí nebo imobilních osob. U velmi malých dětí či imobilních osob pracujeme přes takzvaného prostředníka (rodiče nebo osoby mající k dotyčnému vztah). Přes prostředníka se dá velice dobře pracovat i na zvířatech.

Pokud teprve "začínáte", doporučuji několik odblokování za sebou na různá témata. Minimálně odstup od jednotlivých odblokování by měl být minimálně 3 týdny. 

 

Cena a délka sezení: 2000,- Kč / 1 - 1,5 hod. (poukaz na 3 sezení - 5.000,- Kč, platba předem).

 

Kde může pomoci? 

Metoda odstraňuje emocionální příčinu téměř všech problémů. Možnosti jsou téměř  neomezené. Důležité je však zdůraznit, že metoda nenahrazuje lékařskou péči, nediagnostikuje a nezabývá se nemocemi jako takovými. S její pomocí dojde k odstranění emocionálního stresu, prvotní příčiny problému. Odstraněním blokády se dosáhne jednoty mezi rovinami mysli, pocitů a těla, nastolí se rovnováha.  Zůstane-li mysl bez stresu, tělo se může bránit přirozenou cestou.  Odblokování pomůže psychický nebo fyzický problém zcela odstranit nebo zmírnit jeho projevy, a to dle konkrétní vůle každého jedince.

Metoda může pomoci například v těchto případech:

 • poruchy učení u dětí a dospělých (můžou přetrvávat i po skončení vzdělávání),
 • adaptace v mateřské školce, základní škole nebo v zaměstnání,
 • hyperaktivita u dětí, pomočování u dětí, nesoustředěnost, tréma,
 • nízká sebedůvěra,
 • potíže s komunikací – koktání, červenání, zadrhávání, obavy z mluvení na veřejnosti,
 • problémy ve vztazích – partnerských, s rodiči a dětmi, v zaměstnání, s vrstevníky, apod.,
 • překonání obtížných životních situací – rozchod, rozvod, onemocnění nebo úmrtí blízkého člověka,
 • psychické problémy různého druhu,
 • strachy, fobie, závislosti (na alkoholu, kouření, drogách, apod.),
 • nadváha, bulimie, anorexie,
 • pocení,
 • deprese, poruchy spánku, bolesti hlavy, migrény,
 • veškeré psychosomatické nemoci a degenerativní onemocnění,
 • problémy s otěhotněním,
 • chronické bolesti,
 • alergie,
 • žaludeční a vylučovací potíže,
 • a další..

Co je třeba vědět před návštěvou poradny?

Motivem musí být upřímná vůle chtít se problému zbavit.  V některých případech jde také o pochopení a ochotu změnit sám sebe. Všechno lze změnit a cokoliv je možné. Otázkou je, zda si to vyberete?

Pro koho je metoda vhodná?

Metoda je vhodná pro každého, včetně těhotných žen, malých dětí a imobilních osob nebo zvířat.

Co znamená odblokování přes prostředníka?

Pokud nelze pracovat s klientem přímo, pracuje se s jeho blízkým člověkem. Takto lze postupovat např. u velmi malých dětí, (zhruba do 7 let), hyperaktivních dětí, velmi nemocných osob nebo dokonce i u zvířat. Jedná se o naprosto rovnocenný způsob, který se svým průběhem ani výsledky neliší od přímé práce s klientem.

Jak je možné, že se k potřebným ifnormacím dostaneme ?

Žijeme ve Vesmíru plného energií. Pokud se dostaneme do kontaktu s druhým člověkem, staneme se součástí jeho energie. Zároveň to platí i obráceně - osoba se stane součástí naší energie. Vědomí tomu nemusí věřit, ale podvědomí a tělo se naladí. Díky tomu podvědomí a tělo klienta ví to, co ví průvodce a co konkrétně mu může pomoci.

Co znamená zodpovědnost za svůj život?

Jsme zdrojem všeho, co se nám děje. Svět, ve kterém žijeme, se snaží ze všech sil přisvojit si naši volbu a odpovědnost. Doma, ve škole nebo v práci, u lékaře - jsme zvyklí spoléhat se na "autority", ne na sebe sama. Společnost nás učí potlačovat pocity, které nejsou v souladu s autoritami.  A co když přijde nemoc?  "Pane doktore, uzdravte mě" de facto znamená "protože já sám nejsem schopen udělat nic". Myšlenka, že my sami jsme zdrojem naších potíží a zároveň jsme sami schopny je vyléčit, je nemyslitelná... :) Do té míry, do jaké se obracíme na vnější autority v případě našich potíží, potvrzujeme, že nemáme dostatek zodpovědnosti za svůj život. Víra v sebe jako ve zdoj všeho, co se nám děje, znamená zodpovědnost. Skvělé na tom je, že vše máme ve svých rukách...

KVANTOVÁ TECHNIKA

Harmonizace těla, mysli a duše na všech úrovních a nastavení ideálního stavu v kvantovém poli. Tato technika je také součástí Kineziologického odblokování (osobně i online), webinářů Kvantové harmonizace a Kvantového energetického tahu. Můžete  se ji naučit na kurzu Kvantová manifestace.

Kvantová technika pochází z poznatků kvantové fyziky, kdy realita je přímo závislá na pozorovateli. Každý z nás má nekonečné možnosti, které jsou závislé na našem vědomém výběru. Základním cílem této metody je tvoření si takového života, který chceme. Jedná se o práci v kvantovém informačním poli, které nás obklopuje a nese v sobě veškeré informace od počátku věků až po jejich konec. Toto vědění existuje od nepaměti a v minulosti se předávalo mezi zasvěcenými. Je to šance pro zcela nové možnosti a novou realitu v životě každého člověka.

Jak vše probíhá:

Kvantová technika probíhá za pomocí kvantové vlny, kdy se pracuje v hladině alfa. Silou záměru, pomocí kvantové vlny dojde k napravení, změně či harmonizaci současného stavu jedince na všech úrovních. Tato metoda pomáhá při širokém spektru problémů a lze pracovat i na dálku.

„Vše je energie, nic jiného neexistuje. Nalaďte se na frekvenci reality, kterou chcete a takovou realitu prostě dostanete. To není filozofie. To je fyzika.“  (Albert Einstein)

 

Videa o kvantové fyzice:

https://www.youtube.com/watch?v=3spRsSVPYzU

https://www.youtube.com/watch?v=OMjUEbb2Fe0

Pochopení principu kvantové fyziky z pohledu vědy (Dvouštěrbinový experiment) - https://www.youtube.com/watch?v=ODLRz-0KBBU

Jan Rak, přední český vědec, jaderný fyzik - srozumitelná videa o kvantové fyzice - https://www.youtube.com/results?search_query=jan+rak

 


aktualizováno: 23.07.2024 15:50:00