Channeling

Channeling, neboli čtení z Informační pole, Kvantového pole, spojení prostřednictvím duchovních průvodců, světelných bytostí…. Vše je jedním a čerpáno je ze stejného zdroje, z širšího energetického pole Vesmíru. Jedná se  o jedinečné úložiště všech informací o všem -  co bylo, je a zahrnuje i všechny budoucí možné potenciality. Stojí zcela mimo prostor a čas. Minulost, přítomnost a budoucnost je spojena do jednoho TEĎ.  Je ovlivňována našimi myšlenkami, emocemi, vývojem a dalšími životními kroky či prací na sobě.

Napojit se do těchto záznamů, a takzvaně channelovat, lze mentální cestou, kdy přecházíme ze stavu běžného lidského vědomí do stavu vyššího, univerzálního vědomí. Informace jsou předávány prostřednictvím duchovních průvodců či světelných bytostí, pro které má člověk otevřen kanál. Každý z nás má tuto možnost (pokud je toho schopen) nahlížet do svých záznamů. Dostat však informace o jiných osobách lze jen prostřednictvím jejich svolením. Jakékoli nečisté úmysly či nízké energie vedou k nemožnosti dostat se k těmto informacím.Channeling nelze využít k předvídání budoucnosti, ale vede ke komplexnímu a hlubšímu vhledu do konkrétní situace. Zároveň dochází k pochopení širších souvislostí včetně doporučení od duchovních průvodců či bytostí světla.

Samotné sdělení informací má blahodárné účinky na jedince a jeho duši. Dále vše záleží na klientovi, zda a jaké změny udělá ve svém životě dle získaných informací.

Channeling přijímám písemnou formou. Pro objednání mě prosím kontaktujte emailem.  Písemné čtení probíhá většinou do 14 dnů od zaplacení. K channelingu je zapotřebí napsat své jméno a příjmení, datum narození, místo narození, téma či otázky s tématem spojené a  připojit svou fotografii.

Cena: 2.000,- Kč 

 

 

aktualizováno: 23.07.2024 15:50:00