CO ŘÍKAJÍ RYSY OBLIČEJE A TĚLA

Obličejové rysy a rysy fyzického těla o nás říkají mnohé. Určují, jaké je naše myšlení a jednání, jak prožíváme emoce a jak se vyjadřujeme. Některé rysy jsou nám dány, některé získáváme v průběhu života prostřednictvím našich zkušeností. Získané rysy se mohou v průběhu života měnit. Pokud o těchto rysech víme, poznáme jejich výhody a nevýhody, naučíme se s nimi pracovat tak, aby nám byly výhodou namísto omezení. Také pochopíme, proč s jinými zcela souzníme, zatímco s jinými nikoliv.

Co se na kurzu naučíte:

Jednotlivé rysy obličeje a těla, jejich rozpoznání, pochopení jejich výhod a nevýhod v interakci se sebou a druhými. Každé setkání důkladně probereme 5 - 7 rysů a naučíme se s tím pracovat. Celkem nás tedy čeká až 30 rysů. 

Svalový test pro vytestování pravdy o sobě.

Vytestování, které rysy mě negativně ovlivňují, odkud pochází (např. z ženské nebo mužské linie) nebo kde jsem je získala (např. životními zkušenostmi) a jak s tím mohu pracovat.

Zlepšení vztahů, pochopení sebe a druhých. 

Součástí každého setkání: bezpečný prostor plný inspirace a podpory, uvědomění a zpracování témat rezonující s potřebami každého zúčastného. Meditace rezonující s aktuálním tématem. Nástroje Kineziologie one Brain a dalších terapeutických metod pro harmonizaci na všech úrovních. 

Obdržíte stručný soupis obličejových rysů a dalších důležitých technik.

 

UKÁZKA RYSU:

 Žena vlevo má oči daleko od sebe, širší obličej = přirozené sebevědomí, sebejistota. Osoby s očima daleko od sebe charakterizuje odvaha, umí se vypořádat s různými okolnostmi, překážky nejsou problém, mohou mít až energii "parního válce". Aby se cítili dobře, potřebují být potřební. Mohou mít tendence ostatní převálcovat, obzvláště ty s očima blízko u sebe.

Žena vpravo má oči blízko sebe, užší obličej = nízké sebevědomí, nízká sebejistota. Osoby s očima blízko u sebe jsou opatrní, s pochynostmi (až strachem), zvažují rizika a možnosti, potřebují si být jistí, aby se rohodli. Obávají se nových situacích. Pokud je osoba s tímto rysem sebevědomá, musela se to v průběhu života naučit. 

Oba typy, pokud jsou výrazné, nebudou mít pochopení pro sebe navzájem. Zde budou patrná největší nedorozumění v jejich spolupráci či komunikaci, pokud si klady a zápory svého rysu neuvědomí.

Žádný z typů není dobrý, ani špatný, díváme se na rysy s vědomím toho, co je pro konkrétní typ dobré a co rizikem a také, jak s tím cekově zacházet. 

Osoby s očima v určité rovnováze uprostřed, tedy není ani výrazná vzdálenost, ani blízkost očí = jsou v rovnováze uprostřed. Mohou mít však blízko k jednomu z typů (opět dle proporcí očí). 

Rysy se naučíme rozpoznávat z důvodu porozumění sobě a také ostatním.

 

Místo, čas a investice: 

Osobně v centru Českých Budějovic (místo bude upřesněno) NEBO online přes Google Meet.

6 setkání 1x za 14 dní po 1,5 hod. - 16.30 - 18.00 hod. - 3.300,- Kč

Kurz se koná 1x za rok. Kurz je plánován od září 2024. 

ZÁPIS DO KURZU PROBÍHÁ. V případě zájmu mě neváhejte již nyní kontaktovat, místa jsou omezená.

 

Kontakt:

Mgr. Aneta Bicanová - tel.: 606 250 608, email: poradna@anetabicanova.cz

aktualizováno: 19.04.2024 17:38:23