Firemní poradenství s přesahem

Individuální firemní poradenství nebo kurz pro Vaši společnost zcela na míru.

Firemní poradenství s přesahem se může zaměřovat na manažery, zaměstnance, celkové klima firmy nebo také na zákazníky Vaší firmy.

Součástí poradenství nebo kurzu může být například:

  • osobní rozvoj, postoje, úhly pohledu,
  • typologie osobností a jak s tím pracovat,
  • rozkrytí systémů přesvědčení, jednání a jejich přenastavení,
  • zvládání komunikace, trémy,
  • posílení sebejistoty, důvěry v sebe,
  • otevření vlastních kapacit,
  • zvládání stresu,
  • celková sebe harmonizace,
  • techniky a nástroje terapeutických metod pocházející například z Kineziologie one Brain, Kvantové techniky, Access Consciousness a dalších systémů pracující s osobním rozvojem a potenciálem osobnosti nebo celku.

Poradenství a kurz může probíhat osobně nebo online vždy podle vzájemné dohody. 

Pokud byste měli o firemní poradenství nebo kurz zájem, neváhejte mě kontaktovat. 

 

aktualizováno: 19.06.2024 15:29:44